saluki kennel 

 ALF LAILA WA LAILA 

CTABATHA ALFLAILAWALAILA

CALIPSO TABATHA ALFLAILAWALAILA

 

 CALIPSO TABATHA ALF LAILA WA LAILA

born 18.04.2011 

LOI 11/86266